เจาะข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ธ.ก.ส. ปี 2562 BC-33537

270฿

รหัสสินค้า: KP-33537 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ธ.ก.ส. ปี 2562 BC-33537
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                                         *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน                                                              *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี                       *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน                                                                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                            *ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

เจาะข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ความสามารถทั่วไปและความละเอียดแม่นยำ ธ.ก.ส. ปี 2562 BC-33544

270฿

รหัสสินค้า: KP-33544 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ความสามารถทั่วไปและความละเอียดแม่นยำ ธ.ก.ส. ปี 2562 BC-33544
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์     *แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                               *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ