เจาะข้อสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562 BC-33759

270฿

รหัสสินค้า: KP-33759 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562 BC-33759
สารบัญ
*สรปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดต ชุดที่ 1. *สรปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดต ชุดที่ 2. *สรปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดต ชุดที่ 3. *สรปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดต ชุดที่ 4. *สรปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดต ชุดที่ 5. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป *ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช่เฉพาะตำแหน่ง *วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ หลักการเขียน วิชาความรู้เกี่ยวกับนักการทูต *หลักและเจาะประเด็นสรุปพร้อมเทคนิคการตอบ *แนวข้อสอบ วิชาความรู้สำหรับนักการทูต *ข้อสอบ ความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ปี 2549 *ข้อสอบ ความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ปี 2548 *ข้อสอบ ความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ปี 2546 พร้อมเฉลยคำตอบ

*