เจาะข้อสอบด้านพาณิชยการ องค์การเภสัชกรรม ปี 2561 BC-31052

260฿

รหัสสินค้า: KP-31052 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบด้านพาณิชยการ องค์การเภสัชกรรม ปี 2561 BC-31052
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม  *เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป  *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  *พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  *เจาะข้อสอบ ด้านการบริหารงานทั่วไป  *เจาะข้อสอบ ด้านการจัดการงานทั่วไป  *เจาะข้อสอบ ด้านทรัพยากรบุคคล  *เจาะข้อสอบ ด้านงานธุรการ  *เจาะข้อสอบ ด้านการจัดการสำนักงาน  *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ  *เจาะข้อสอบ ด้านประชาสัมพันธ์  *เจาะข้อสอบ ด้านงานเลขานุการ  *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม