เจาะข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ออกใหม่ปี 63 BC- 35005

260฿

รหัสสินค้า: KP- 35005 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ออกใหม่ปี 63 BC- 35005 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (100 ข้อ) *เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 *ข้อสอบไวยากรณ์และการสนทนา *ข้อสอบ Error Identification *ข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) *ข้อสอบประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน *ข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Passages) *เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 *เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 *เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 *เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 *เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 *เจาะข้อสอบครูภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8