ฺBC-5611 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง

260฿

มีเนื้อหา พระราชกำหนด และเจาะข้อสอบในภาคสนามสอบ

รายละเอียด

ฺBC-5611  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง

ประกอบด้วยเนื้อหา และพระราชกำหนด พร้อมเจาะข้อสอบ
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการและการประมง
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านประมงน้ำจืด ประมงชายฝั่งและประมงทะเล
*  งานด้านประมงน้ำจืด ประมงชายฝั่ง และประมงทะเลของประเทศไทย
*  การทำประมงน้ำจืด
*  การทำประมงทะเล
*  การประมงชายฝั่งหรือประมงพื้นบ้าน
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
*  พระราชกำหนดการประมง  พ.ศ. 2558
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประมง ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบในสนามสอบ ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบในสนามสอบ  ชุดที่ 3
*  แนวข้อสอบจากกรมประม
*  แนวข้อสอบข้อเขียน
*  เจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 4
*  เจาะข้อสอบพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558