คู่มือเตรียมสอบเสมียนการเงิน กองทัพอากาศ ปี 2562 BB-030

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเสมียนการเงิน กองทัพอากาศ ปี 2562 BB-030
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                                                                                          *เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                                 *แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                                                                                      *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1                                                                                    *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                    *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                    *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                    *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการขายเบื้องต้น                                                                                      *แนวข้อสอบ การขายเบื้องต้น                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี                                                                      *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี                                                               *ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายพาณิชย์