คู่มือสอบ วิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32134

260฿

รหัสสินค้า: KP-32134 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ วิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32134
สารบัญ
**ภาษาไทย *หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                      *การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย                                                                                 *แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                          *แนวข้อสอบ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย                                                                    *แนวข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                **ภาษาอังกฤษ *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                             *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                               *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                             *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                             **ความรู้ทั่วไป *แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2          .                                                                             *แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                              *การทหารของไทย                                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                       *เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ