คู่มือสอบ ด้านกฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ ด้านกฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์กร                                                                                          *ทักษะ ทัศคติ และแนวคิดในการทำงาน                                                                            *การใช้ภาษาไทย                                                                                                       *การเขียนหนังสือราชการ                                                                                             *แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                                  *หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                          *การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดบริหารสาธารณะ                                                *แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา                             *แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด                                                    *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                                        

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ