คู่มือสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 วิชาไฟฟ้ากำลัง การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2561 BC-31175

260฿

รหัสสินค้า: KP-31175 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 วิชาไฟฟ้ากำลัง การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2561 BC-31175
สารบัญ
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                   *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                  *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)                                             *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                        *ความรู้เกี่ยวกับ พื้นฐานวงจรไฟฟ้า                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                        *เจาะข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                         * เจาะข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 2.