คู่มือสอบโรงช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส. หลักสูตรเฉพาะทาง (ช่างไฟฟ้า) ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบโรงช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส. หลักสูตรเฉพาะทาง (ช่างไฟฟ้า) ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                         *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์                                                                               *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                               *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้า                                                           *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                              *การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                           *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                          *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                  *แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                        *แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.