คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31953

280฿

รหัสสินค้า: KP-31953 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31953
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *ความรู้เกี่ยวกับการ ติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                             *การจัดทำ รวบรวม วิเคราะห์วิธีการและลำดับการประมวลผลข้อมูลเพื่อเลือกวางระบบ และวางแผนการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                          *การรวบรวม จัดทำ จัดเก็บ ดูแล ตรวจสอบ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการแก้ไขข้อมูล                                  *การวิเคราะห์ และออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์                                                     *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                        *การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                        *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                     *เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                              *เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                              *เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                              *เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                               *เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.