คู่มือสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 63 BC-34770

200฿

รหัสสินค้า: KP-34770 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 63 BC-34770 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*สรุปสถานการณ์เด่นประจำปี 2563                                                                                  *รายงานข่าวกรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)                                                               *รวม 16 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือน “มกรามหาภัย” รับต้นปี 2020                                              *ภาพเหตุการณ์เด่นในไทยรอบปี 2562                                                                               *เหตุการณ์เด่นรอบโลกที่เกิดขึ้นในปี 2019 มีอะไรบ้าง                                                              *คณะรัฐมนตรีคณะที่ 62                                                                                               *รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                                                    *การเมืองไทย                                                                                                            *ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1                                                                         *ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2                                                                         *ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 3                                                                      *รวมข้อสอบความรู้ทั่วไป