คู่มือสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC- 30130

270฿

รหัสสินค้า: KP- 30130 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC- 30130
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา                                                                                                   *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                    *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                      *ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                             *ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                       *ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                      *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                   *ระบบแสงสว่าง                                                                                                        *เครื่องปรับอากาศ                                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง                                                                                            *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                       *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                         *ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                    *ระบบไมโครเวฟ                                                                                                       *ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ                                                                                      *การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ                                                                                             -เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 1. (จำนวน 100 ข้อ)                                                        -เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 2. (จำนวน 100 ข้อ)                                                       -เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 3. (จำนวน 30 ข้อ)