คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม BC-34046

280฿

รหัสสินค้า: KP-34046 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม BC-34046 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
**วิชาวิชาความสามารถทั่วไป         «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                           **วิชาภาษาไทย         «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                      **วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)         «แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                         «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          «แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)                                              «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                            ¨ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         «แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                 «แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                                 «แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                         **กฎหมายที่ประชาชนควรรู้         «แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1.                                                            «แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2.                                                    **สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน         «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                                  «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                                  «แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                                   

คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ใช้ได้ทุกสาย วุมิ ม.6 หรือเทียบเท่า ใหม่ล่าสุด  BC-31885

280฿

รหัสสินค้า: KP-31885 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ใช้ได้ทุกสาย วุมิ ม.6 หรือเทียบเท่า ใหม่ล่าสุด  BC-31885
สารบัญ
*หมวดวิชาความสามารถทั่วไป *เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                             *เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                             *เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3.                                                                *เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4.                                                             *เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5.                                                             *หมวดวิชาภาษาไทย *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                              *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                              *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 3.                                                              *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 4.                                                             *หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                          

*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                    

*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                            *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                            *หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ *เจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                      *เจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                      *เจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                      *หมวดวิชาจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม  *เจาะข้อสอบ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  1.                                              *เจาะข้อสอบ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  2.                                              *หมวดวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ *เจาะข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้                                                           *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน