คู่มือสอบนักอาชีวอนามัย 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักอาชีวอนามัย 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                  *เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                            *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                    *พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                                                                        ##ความรู้ด้านการบริหารงานอาชีวอนามัยละความปลอดภัย                                                      *ความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                           *การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ                                                                           *เทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน                                                            *การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน                     *พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน                                             *การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย                                                                          *การจัดการความเสี่ยง                                                                                           * ความปลอดภัยเชิงระบบ                                                                                       *แนวข้อสอบอาชีวอนามัย                                                                                     *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์