คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32059

270฿

รหัสสินค้า: KP-32059 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32059
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม                                                                                      *การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก                                                                           *วัฒนธรรมเมืองและการจัดการทางวัฒนธรรม                                                                       *ท้องถิ่นศึกษา                                                                                                            *การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม                                                                         *ขนมธรรมเนียมประเพณี                                                                                               *วิถีชีวิตและภูมิปัญญา                                                                                                 *ประวัติศาสตร์ทั่วไป                                                                                                    *ปรัชญาและศาสนา                                                                                                     *ศิลปศึกษา                                                                                                               *การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม                                                                        *หลักและวิธีการจัดทำแผนงานและโครงการ                                                                          *วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์                                                                                               *การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม                                                                                    *ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                                                                                                *ทัศนศิลป์                                                                                                               *วิจิตรศิลป์                                                                                                              *เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.                                                                          *เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.                                                                       *เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.                                                                       *เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5.                                                                       *เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6.                                                                       *เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.