คู่มือสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก การเงินและการบัญชี ปี 2561 BC-31045

260฿

รหัสสินค้า: KP-31045 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก การเงินและการบัญชี ปี 2561 BC-31045
สารบัญ
*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                             *ความรู้ด้านการบัญชี การจัดทำงบพิสูจน์ ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                               *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                       *การออกแบบและการวางระบบบัญชี                                                                                  *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                       *แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                              *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 6.