คู่มือสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกพลศึกษา ใหม่ล่าสุด สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ BC-30420

260฿

รหัสสินค้า: KP-30420 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกพลศึกษา ใหม่ล่าสุด สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ BC-30420
สารบัญ
*หลักการพลศึกษา                                                                                                     *สมรรถภาพทางกาย                                                                                                   *พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                         *การออกกำลังกาย                                                                                                     *กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                                                      *นันทนาการ และกิจกรรมนันทนาการ                                                                                *เวชศาสตร์การกีฬา                                                                                                   *การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                                                     *จิตวิทยาการกีฬา                                                                                                      *การจัดการเรียนรู้                                                                                                    -แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้                                                                            -แนวข้อสอบ วิชาเอกพลศึกษา ชุดที่ 1.                                                                           -แนวข้อสอบ วิชาเอกพลศึกษา ชุดที่ 2.                                                                           -แนวข้อสอบ วิชาเอกพลศึกษา ชุดที่ 3