กฎหมายอาญา ภาค 1

490฿

รายละเอียด

กฎหมายอาญา ภาค 1

สารบาญ

บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายอาญา

บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด

บทที่ 3 ชอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา

หลักดินแดน

หลักอำนาจลงโทษสากล

หลักบุคคล

บทที่ 4 ประเภทของความอาญา

บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา

บทที่ 6 โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ

บทที่ 7 โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด

บทที่ 8 โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ

บทที่ 9 เหตุลดโทษ

บทที่ 10 การพยายามพระทำความผิด

บทที่ 11 ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

บทที่ 12 การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน

บทที่ 13 โทษ

บทที่ 14 วิธีการเพื่อความปลอดภัย

บทที่ 15 อายุความ

บทที่ 16 การใช้บทบัญญัติในภาค 1 แก่ความผิดตามกฎหมายอื่นและบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

บรรณานุกรม

ราคา 490 บาท

จัดทำโดย ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “กฎหมายอาญา ภาค 1”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*