คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ปี 2563 BC-34695

270฿

รหัสสินค้า: KP-34695 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2563 BC-34695 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                                *แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560                                                                   *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                       *แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                        *แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ