Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 287 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

* ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

* การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Deep Learning)

* ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

* ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

* การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ (Software )

* การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top