Sale!

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 327 หน้า
สารบัญ
• ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

* พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบความเชิงคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์และเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ • ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนข่าวและรายงานข่าว

* ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน เขียน และสรุปเนื้อหา การย่อความ การจับประเด็นใจความสำคัญ และการเล่าเรื่องที่ดี

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top