Sale!

คู่มือสอบผู้สอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบผู้สอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 302 หน้า
สารบัญ
• ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

* พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบความเชิงคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์และเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ • ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

* หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

* หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

* จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

* สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

* การวัดและประเมินผลการศึกษา

* ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน

* รวมแนวข้อสอบ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top