Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร (พนักงานราชการทั่วไป) กรมพัฒนาที่ดิน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร (พนักงานราชการทั่วไป) กรมพัฒนาที่ดิน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน

* ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร

* การตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

* การทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต

* แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

* การอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

* การปรับปรุงพันธุ์ และการขยายพันธุ์

* การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมนและการอารักขาพืช

* การอนุรักษ์ดินและน้ำ

* การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดิน

* การปรับปรุงบำรุงดิน

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน

* เครื่องจักรการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร

* แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top