Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน ปี 67

220฿260฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 258 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน

* ความรู้เบื้องต้นด้านการขนส่งทางอากาศ

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการสรุป การวิเคราะห์ประเด็น และการเขียนข่าว

* การเขียนบรรยายภาพข่าว

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การบริหารการสื่อสาร

* การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* จริยธรรมของสื่อมวลชน

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top