Sale!

คู่มือสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 328 หน้า
สารบัญ
• วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับ กปภ. (100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น • วิชาความรู้ความสามารถและความถนัดทางวิชาชีพในตำแหน่งสอบ (200 คะแนน)

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการสรุป การวิเคราะห์ประเด็น และการเขียนข่าว

* การเขียนบรรยายภาพข่าว

* ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การเขียนบทความ/สารคดี

* การเขียนบทสัมภาษณ์

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* การประสานงานและการบริการ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านงานนิเทศศาสตร์

* แนวข้อสอบความรู้ด้านบริหารงานทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top