Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 310 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย/โลก

* แนวข้อสอบด้านการตลาด

* แนวข้อสอบด้านการลงทุน

* แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top