Sale!

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 336 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2558

* พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542

* ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง

* ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก

* ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์

* ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์

* การวิเคราะห์โครงสร้าง

* การออกแบบและคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก

* ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมด้านผังเมือง

* ความรู้ด้านการสำรวจ การสำรวจเพื่อการออกแบบ

* การควบคุมการก่อสร้าง

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง

* แนวข้อสอบการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top