LAW3107 / LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (ชีทหลักศิลา)

59฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
LAW3108 / LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
(CRIMINAL PROCEDURE 2)
พร้อมส่งเฉพาะ แบบเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK
เอกสารประกอบด้วย
ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น บทที่ 1 หลักเกณฑ์การยื่นฟ้องคดีอาญาและการตรวจคำฟ้อง บทที่ 2 ไต่สวนมูลฟ้อง บทที่ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ บทที่ 4 การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา บทที่ 5 การพิจารณา บทที่ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา บทที่ 1 อุทธรณ์ บทที่ 2 ฎีกา
น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top