สรุปชีทราม LAW 4004 (LA 404) กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

66฿

คำอธิบาย

สรุปชีทราม LAW 4004 (LA 404) กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg