ข้อสอบธงคำตอบ LAW 1001 (LA 101) หลักกฎหมายมหาชน จัดทำโดย นิติสาส์น ลุงชาวใต้

69฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย
– ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยโดยละเอียดครบถ้วน ตามคำบรรยายภาคล่าสุด
– พร้อมขอบเขตมาตราสำคัญที่ใช้ในการสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg