LAW3117 / LAW3066 ชุดข้อสอบหลักวิธีพิจารณาความในกฎหมายมหาชน

70฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
LAW3117 / LAW3066 ชุดข้อสอบหลักวิธีพิจารณาความในกฎหมายมหาชน
ประกอบด้วย ภาคล่าสุด 1/66 : 2/65 : ซ่อมS/65 : 2/64
ข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน)
» รวบรวมข้อสอบเก่า 
» เข้าใจง่าย กระชับ ตรงประเด็น
» อธิบายคำตอบอย่างละเอียด
» อัพเดตใหม่ล่าสุเทุกเทอม
น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top