ข้อสอบเก่าธงคำตอบ LAW 1004 (LAW 1104) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป โดย นิติสาสน์ ลุงชาวใต้

69฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย
– ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยโดยละเอียดครบถ้วน ตามคำบรรยายภาคล่าสุด
– พร้อมขอบเขตมาตราสำคัญที่ใช้ในการสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg