สรุป LAW1003 / LA103 /LW203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

50฿

คำอธิบาย

LAW1003 / LA103 /LW203  สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

เนื้อหาประกอบด้วย
ความเบื้องต้น
ส่วนที่ 1 การแสดงเจตนา ความหมายของนิติกรรม โมฆะกรรม
การแสดงเจตนา
ความหมายของนิติกรรม
โมฆะกรรม
ส่วนที่ 2 โมฆียะกรรม เงื่อนไข และเงื่อนเวลา
ความหมาย และเหตุแห่งโมฆียะกรรม
เงื่อนไข
เงื่อนเวลา
ส่วนที่ 3 ระยะเวลา อายุความ
ระยะเวลา
อายุความ
ส่วนที่ 4 สัญญา มัดจำ เบี้ยปรับ
สัญญา
มัดจำ
เบี้ยปรับ
หัวข้อสำคัญและมาตราสำคัญสำหรับการสอบไล่
ตัวบทย่อกฎหมายนิติกรรมและสัญญา

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg