Sale!

คู่มือสอบวิศวกร (โยธา) การประปานครหลวง ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบวิศวกร (โยธา) การประปานครหลวง ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 312 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง • วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งวิศวกร (สาขาวิชาโยธา)

* ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม

* ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา

* ความรู้และทักษะด้านระบบประปา (Water Supply)

* หลักการชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด

* การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structure Analysis)

* การออกแบบและคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก

* คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology)

* ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์

* การบริหารโครงการ (Project Management)

* การบริหารงานก่อสร้าง

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี BIM

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง (Structure Analysis)

* แนวข้อสอบการออกแบบคอนกรีต (Concrete Design)

* แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel Design)

* แนวข้อสอบการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top