Sale!

คู่มือสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

* พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2543

* ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล การควบ การเพิกถอนและการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ.2552

* การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติ

* การขาย/ให้เช่าอาคารคงเหลือในพื้นที่

* การติดตามเร่งรัดหนี้สิน ค่าเช่า –ซื้อและค่าบริการต่างๆ

* การให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ของการเคหะ

* ความรู้เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* ความรู้ด้านการบริหารชุมชน

* ความรู้เกี่ยวกับงานทรัพย์สินและพัสดุ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top