Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 303 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์เชิงภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

* การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ การพิมพ์เอกสารราชการและเอกสารต่าง ๆ

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

* การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ • ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top