Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 300 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

* พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ถาม-ตอบ) ชุดที่ 3.

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปและอุปกรณ์

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์Mobile Application

* การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแลการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล

* ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

* ระบบ Mobile Application ตามมาตรฐานสากลแนวทางการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล

* การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Deep Learning)

* การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top