Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 323 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม • ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top