Sale!

คู่มือสอบนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพสามิต ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพสามิต ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 327 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

* พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ถาม-ตอบ) ชุดที่ 3.

* ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2563

* ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 53 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น

* การวิเคราะห์งบการเงิน

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top