Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 67

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 275 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

* พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถิติ พ.ศ.2550

* ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ

* การสุ่มตัวอย่าง (sampling)

* การวิจัยและสถิติ

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดทำสถิติ

* ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานทางสถิติ

* การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

* การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปลผลข้อมูล

* การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล

* การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

* การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสถิติ

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน

* แนวข้อสอบความรู้ด้านสถิติ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความรู้ด้านสถิติ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้ด้านสถิติ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top