Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 286 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2564

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
*ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดหา ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ การจำหน่ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ
*แนวข้อสอบงานธุรการ
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top