Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 310 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

*ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top