MGT2101 /GM203 ชุดเจาะเกราะหลักการจัดการธุรกิจ (2/66)

70฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
MGT2101 /GM203 ชุดเจาะเกราะหลักการจัดการธุรกิจ
Principle of management
(เจาะเกราะ 2/66)
ชุดเจาะเกราะข้อสอบจากคำบรรยายภาคล่าสุด
→ ชุดเตรียมสอบ 2/66
→ ชุดเตรียมสอบปรันัย 150ข้อ
→ เอกสารมีทั้งหมด 35 หน้า 

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top