Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 321 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

* แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

* การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

* การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ

* การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

* การวัดและประเมินผลการศึกษา

* หลักสูตร

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบหลักสูตรการสอน

* แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบการจัดการศึกษา

* แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top