Sale!

คู่มือสอบนิติกร ระดับ 4 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนิติกร ระดับ 4 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 322 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ทั่วไป (50 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน • ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

* พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

* พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557

* พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย

* ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top