Sale!

คู่มือสอบพนักงานดูแลระบบข้อมูล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานดูแลระบบข้อมูล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 307 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

* แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3.

* ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแลการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและฐานข้อมูล

* ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

* ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data communication system)

* การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Deep Learning)

* การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น PHP , HTML , JAVA , Python

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล (Data Analytics)

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสานเทศ(Security management)

* การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top