Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 302 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

* แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

* การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย

* การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

* แนวข้อสอบอัตนัยเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร

* การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

* การบริหารและพัฒนาองค์กร

* การกำกับดูแลองค์การที่ดี

* การวิเคราะห์งบการเงิน

* การจัดการการลงทุน

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

* การติดตามและประเมินผล

* แนวข้อสอบอัตนัยเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

* แนวข้อสอบด้านการลงทุน

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหาร

* แนวข้อสอบความรู้ด้านบริหารจัดการ

* แนวข้อสอบด้านการวางแผน

* แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top