Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด กรมศุลกากร ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด กรมศุลกากร ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 299 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

* ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร (ที่ชอบออกข้อสอบบ่อยๆ)

* พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560

* พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

* กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร พ.ศ. 2552

* กฎกระทรวงการกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. 2560

* กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาจของข้าราชการกรมศุลกากร

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top