Sale!

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

* ความรู้พื้นฐานทางเคมี

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี

* ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

* ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม

* ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

* ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025

* แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางเคมี

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการของเสียและสารอันตราย

* แนวข้อสอบด้านสิ่งแวดล้อม

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top